wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 92/2020
Rodzaj dokumentu inne dokumenty
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opinia Sanitarna.
Zakres przedmiotowy dokumentu Opinia Sanitarna w sprawie wyrażenia opinii, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na nieruchomości położonej we wsi Szewce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 460/1 (obręb Szewce) gmina Buk, powiat poznański, województwo wielkopolskie, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat poznański
Gmina Buk
Sprawa
Znak sprawy DN-NS.9011.1460.2020
Dokument wytworzył Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań)
Data wpływu dokumentu 2020-12-10
Data wydania dokumentu 2020-12-07
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta i Gminy Buk
Siedziba ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Telefon 618140671
E-mail buk@buk.gmina.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2020-12-14
Uwagi Nasz znak IGK.6220.33.2020
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 89/2020, 91/2020, 3/2021, 4/2021, 7/2021, 8/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Konrad Woźniak
Data wprowadzenia 2021-01-11 09:39:04