wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 6/2021
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu Zgłoszenie zmiany danych odnośnie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
Zakres przedmiotowy dokumentu BT_20439 NOWY SĄCZ ROSZKOWICE ul. Tarnowska 33 (pylon reklamowy)
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo małopolskie
Powiat Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu)
Gmina Nowy Sącz
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Pełnomocnik Polkomtel
Data wpływu dokumentu 2021-01-07
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Miasto Nowy Sącz
Siedziba Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
Telefon 18 443 53 08
E-mail urzad@nowysacz.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-01-11
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Magdalena Klimkiewicz
Data wprowadzenia 2021-01-11 10:40:40