wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 3/2011
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu opracowanie ekofizjograficzne
Zakres przedmiotowy dokumentu dla projektu miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia na czterech terenach w rejonie ulic: 3 Maja, Solankowej, Macieja Wierzbińskiego i al. 800-lecia Inowrocławia
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat inowrocławski
Gmina Inowrocław (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył mgr Adam Stańczyk; Bydgoszcz
Data wpływu dokumentu 2009-06-09
Data wydania dokumentu 2009-06-03
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Inowrocławia
Siedziba ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
Telefon 52 3555300
E-mail urzad@inowroclaw.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-02-09
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 1/2011, 2/2011, 4/2011, 5/2011, 6/2011, 7/2011, 8/2011, 9/2011, 10/2011, 11/2011, 12/2011, 13/2011, 14/2011, 15/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Robert Wawer
Data wprowadzenia 2011-02-14 09:43:16