wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 59/2020
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 17 szt. drzew gatunku kasztanowiec oraz 6 szt. drzew gatunku lipa rosnących na terenie działki 443 obręb Ciernie 4 w Świebpodzicach
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świebodzice
Sprawa
Znak sprawy GNZ.6131.77.2020.MZ
Dokument wytworzył Rzymskokatolicka Parafia Matki Bozej Królowej Polski
Data wpływu dokumentu 2020-12-08
Data wydania dokumentu 2020-12-08
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Świebodzice
Siedziba ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice
Telefon 74 6669555
E-mail um@swiebodzice.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-03-10
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Magdalena Zbroniec
Data wprowadzenia 2021-03-10 13:35:55