wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 62/2020
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 4 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna oraz 3 szt. drzew gatunku kasztanowiec rosnących na terenie działki 747/20 obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świebodzice
Sprawa
Znak sprawy GNZ.6131.63.2020.MZ
Dokument wytworzył Usługi Motoryzacyjne JAK-RAD Jakub Nowak
Data wpływu dokumentu 2020-09-21
Data wydania dokumentu 2020-09-21
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Świebodzice
Siedziba ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice
Telefon 74 6669555
E-mail um@swiebodzice.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2021-03-10
Uwagi Wniosek został uzupełniony 06.10.2020 r.
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 6/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Magdalena Zbroniec
Data wprowadzenia 2021-03-10 15:23:37