wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 64/2020
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona powietrza
Nazwa dokumentu Decyzja nr 19/2020
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja nr 19/2020 Decyzja nr 19/2020 o wydanie zezwolenia na wycinkę 3 szt. drzew gatunku robinia akacjowa z terenu działki o numerze ewidencyjnym 687/14 obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świebodzice
Sprawa
Znak sprawy GNZ.6131.52.2020.MZ
Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Świebodzice
Data wpływu dokumentu 2020-09-30
Data wydania dokumentu 2020-09-30
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Świebodzice
Siedziba ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice
Telefon 74 6669555
E-mail um@swiebodzice.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-03-15
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 63/2020
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Magdalena Zbroniec
Data wprowadzenia 2021-03-15 09:57:42