wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 65/2020
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa gatunku świerk rosnącego na terenie działki 572, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach
Zakres przedmiotowy dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świebodzice
Sprawa
Znak sprawy GNZ.6131.55.2020.MZ
Dokument wytworzył Osoba fizyczna
Data wpływu dokumentu 2020-07-27
Data wydania dokumentu 2020-07-27
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Świebodzice
Siedziba ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice
Telefon 74 6669555
E-mail um@swiebodzice.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2021-03-15
Uwagi Uzupełnienie do dokumentu wpłynęło w dniu 12.08.2020 r.
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Magdalena Zbroniec
Data wprowadzenia 2021-03-15 10:02:53