wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 8/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja 2/2021
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja 2/2021 zezwalająca na wycinkę 16 szt. drzew gatunku topola euroamerykańska z terenu działki o numerze ewidencyjnym 503/8 obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świebodzice
Sprawa
Znak sprawy GNZ.6131.79.2020.MZ
Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Świebodzice
Data wpływu dokumentu 2021-02-22
Data wydania dokumentu 2021-02-22
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Świebodzice
Siedziba ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice
Telefon 74 6669555
E-mail um@swiebodzice.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-03-15
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 61/2020
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Magdalena Zbroniec
Data wprowadzenia 2021-03-15 10:45:50