wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 73/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie myjni samochodowej bezdotykowej wyposażonej w separator koalescencyjny do oczyszczania ścieków, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr geod. 100/4 i 2/3 obręb 82, położonych w Siedlcach przy ul. Plażowej róg ul. Warszawskiej
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat Siedlce (miasto na prawach powiatu)
Gmina Siedlce
Sprawa
Znak sprawy PB-RUB.6730.16.2021
Dokument wytworzył P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczóski
Data wpływu dokumentu 2021-02-24
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Siedlce
Siedziba Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce
Telefon 025 643 07 00
E-mail info@um.siedlce.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-03-23
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 89/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Beata Michowiecka
Data wprowadzenia 2021-03-23 10:26:16