wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 5/2021
Rodzaj dokumentu polityki, strategie, plany lub programy
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kolonia północ, zatwierdzony uchwałą nr XXVI/281/21 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 5 marca 2021r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 17 marca 2021r., poz. 1342.
Zakres przedmiotowy dokumentu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy 6722.1.2021
Dokument wytworzył Rada Miejska w Świdnicy
Data wpływu dokumentu 2021-03-05
Data wydania dokumentu 2021-03-05
Dokument zatwierdził Rada Miejska w Świdnicy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-04-12
Uwagi uchwała weszła w życie 1 kwietnia 2021r.
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 135/2019, 190/2020, 220/2020
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Monika Witkowska
Data wprowadzenia 2021-04-12 12:08:11