wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 32/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja Nr 5/2021 o warunkach zabudowy
Zakres przedmiotowy dokumentu dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ewid. 253 i 295/4 obręb Policko
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat łobeski
Gmina Resko
Sprawa
Znak sprawy GP.6730.99.2020
Dokument wytworzył Krzysztof Buszta
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2021-02-25
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Resko
Siedziba ul. Rynek 1, 72-315 Resko
Telefon 91 39-51-503
E-mail resko@resko.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2021-02-26
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 9/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Danuta Mielcarek
Data wprowadzenia 2021-04-21 11:44:26