wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 64/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanej zmiany przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 17/1 w obrębie Lubień Górny w gminie Resko”.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat łobeski
Gmina Resko
Sprawa
Znak sprawy OŚiGW.6220.3.2021
Dokument wytworzył Burmistrz Reska
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2021-04-29
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Resko
Siedziba ul. Rynek 1, 72-315 Resko
Telefon 91 39-51-503
E-mail resko@resko.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-04-29
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 17/2021, 22/2021, 23/2021, 24/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Danuta Mielcarek
Data wprowadzenia 2021-04-29 13:42:50