wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 65/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanej zmiany przedsięwzięcia pn:„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych 57, 69/1, 69/2 DR 60 w obrębie Policko w gminie Resko”
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat łobeski
Gmina Resko
Sprawa
Znak sprawy OŚiGW.6220.2.2021
Dokument wytworzył Burmistrz Reska
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2021-04-30
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Resko
Siedziba ul. Rynek 1, 72-315 Resko
Telefon 91 39-51-503
E-mail resko@resko.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-05-05
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 16/2021, 19/2021, 20/2021, 21/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Danuta Mielcarek
Data wprowadzenia 2021-05-05 10:49:49