wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 109/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek Pana Piotra Flisiaka, działającego w imieniu Gminy Miasto Świnoujście, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wylesieniu mającym na celu zmianę sposobu użytkowania terenu w ramach „Usprawnienia połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”, planowane na działkach nr 254/21, 254/22, 254/23, 253/3, 253/4, 253/10, 253/11, 253/12, 253/13, 253/14, 252/17, 252/18, 252/19, 252/20, 252/21, 252/22, 261/11, 262/26, 262/22, 262/24, 263/18, obręb 10 w Świnoujściu.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat Świnoujście (miasto na prawach powiatu)
Gmina Świnoujście
Sprawa
Znak sprawy WOS.6220.4.2021.SN
Dokument wytworzył Piotr Flisiak Biuro budowy Tunel Świnoujście ul. Portowa 18, 72-600 Świnoujście
Data wpływu dokumentu 2021-02-04
Data wydania dokumentu 2021-02-04
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świnoujście
Siedziba Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
Telefon 91 321 27 80
E-mail sekretariat@um.swinoujscie.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-05-07
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Bartłomiej Zakrzewski
Data wprowadzenia 2021-05-07 13:07:25