wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 60/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja nr 30/21
Zakres przedmiotowy dokumentu Zezwolenie na usunięcie czteropniowej robinii akacjowej oraz klonu zwyczajnego z posesji przy ul. Lipowej w Świdnicy
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy BOŚ.6131.66.2021
Dokument wytworzył Biuro Ochrony Środowiska
Data wpływu dokumentu 2021-05-07
Data wydania dokumentu 2021-05-07
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-05-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 59/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Sylwia Bodnar
Data wprowadzenia 2021-05-14 15:13:28