wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 65/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
Zakres przedmiotowy dokumentu 7 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 286/13 obręb Głubczyce
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Głubczyce
Sprawa
Znak sprawy OŚ.613.20.1.2021
Dokument wytworzył Starosta Głubczycki
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2021-04-19
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-05-18
Uwagi działka nr 286/13 jest w trwałym zarządzie DDP w Głubczycach - własność Gminy Głubczyce
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 37/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2021-05-18 11:11:14