wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 63/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu wniosek Top Farms Głubczyce o uchylenie decyzji Starosty Głubczyckiego
Zakres przedmiotowy dokumentu udzielające pozwolenie na wytwarzanie odpadów nr OŚ.6220.2.2.20202 z dnia 23.12.2020r.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Głubczyce
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Łukasz Trojak, Krzysztof Tracz
Data wpływu dokumentu 2021-04-16
Data wydania dokumentu 2021-04-12
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-05-13
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2021-05-18 11:26:05