wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 57/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody w miejscowości Władzimirów, powiat koniński, woj. wielkopolskie, działka ewid. nr 175,176 oraz 148,11 gm. Kazimierz Biskupi
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat koniński
Gmina Kazimierz Biskupi
Sprawa
Znak sprawy OŚR.6220.6.2020
Dokument wytworzył Tomasz Piaseczny ul.Internetowa 53/17 03-29 Warszawa
Data wpływu dokumentu 2020-07-29
Data wydania dokumentu 2020-11-18
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Kazimierz Biskupi
Siedziba Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi
Telefon 63 244-77-45
E-mail kazimierzbiskupi@kazimierz-biskupi.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2020-10-01
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 71/2020
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Chojnacka
Data wprowadzenia 2021-05-19 15:22:46