wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 59/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorowo zlokalizowanego na terenie gminy Kazimierz Biskupi w miejscowości: Obręb Dobrosołowo- dz. nr 80, Obręb Komorowo dz. nr 57,58,55/2,50/3,53/3,50/1,50/2,52/5,47/5,47/2,441,269,29/4,382,275/5,184/4,187,188,192/1,276/2,277/2,278/3,280/1,282/1,283/4,158/3,195/1,208/2
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat koniński
Gmina Kazimierz Biskupi
Sprawa
Znak sprawy OŚR.6220.8.2020
Dokument wytworzył Katarzyna Chojnacka
Data wpływu dokumentu 2020-09-14
Data wydania dokumentu 2020-11-16
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Kazimierz Biskupi
Siedziba Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi
Telefon 63 244-77-45
E-mail kazimierzbiskupi@kazimierz-biskupi.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2020-10-01
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 73/2020
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Chojnacka
Data wprowadzenia 2021-05-20 08:30:37