wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 58/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa drogi gminnej pomiędzy m. Komorowo i m. Nieświastów zlokalizowanego na terenie gminy Kazimierz Biskupi w miejscowości: 382,435,300/2,300/4,436,307/20,421/2 obręb Komorowo i 445,199/11,200/11 obręb Bochlewo
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat koniński
Gmina Kazimierz Biskupi
Sprawa
Znak sprawy OŚR.6220.7.2020
Dokument wytworzył Jacek Sobieraj ul. leczewska 34/3 62-561 Ślesin
Data wpływu dokumentu 2020-09-15
Data wydania dokumentu 2020-12-18
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Kazimierz Biskupi
Siedziba Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi
Telefon 63 244-77-45
E-mail kazimierzbiskupi@kazimierz-biskupi.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2020-10-01
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 72/2020
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Chojnacka
Data wprowadzenia 2021-05-20 08:34:47