wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 67/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona kopalin
Nazwa dokumentu decyzja zatwierdzająca dokumentację geologiczno- inżynierskiej dla DINO POLSKA
Zakres przedmiotowy dokumentu dla ustalenia warunków geologiczno- inżynierskich w podłożu projektowanego budynku handlowo- usługowego na działce o nr 229 przy Alei Jana Pawła II w Wiechowicach
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Branice
Sprawa
Znak sprawy OS.6541.1.2.2021
Dokument wytworzył Starosta Głubczycki
Data wpływu dokumentu 2021-04-21
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-05-24
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 66/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2021-05-24 10:23:33