wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 124/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie oczyszczalni ścieków w Świerklańcu udzielonego firmie RESTAR Rafał Lenart decyzją Starosty tarnogórskiego z dnia 02.02.2016 r. znak OŚR.G.6233.5.2016 (z póżn. zmianami)
Zakres przedmiotowy dokumentu .
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Świerklaniec
Sprawa
Znak sprawy OŚR.6233.47.2020
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2020-12-31
Data wydania dokumentu 2021-02-18
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-05-26
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 125/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2021-05-26 09:35:48