wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 63/2021
Rodzaj dokumentu inne wnioski
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Uzupełnienie wniosku
Zakres przedmiotowy dokumentu Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1244O relacji Gołuszowice-Zawiszyce
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Głubczyce
Sprawa
Znak sprawy KI.6220.56.2021.AF
Dokument wytworzył Powiat Głubczycki
Data wpływu dokumentu 2021-05-24
Data wydania dokumentu 2021-05-20
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Głubczycach
Siedziba ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce
Telefon (77) 485-30-21
E-mail admin@glubczyce.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-05-27
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 61/2021, 62/2021, 64/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Frączkowska-Psiuk
Data wprowadzenia 2021-05-27 08:23:37