wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 65/2021
Rodzaj dokumentu inne wnioski
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej
Zakres przedmiotowy dokumentu wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy WGO.6233.1(1).2021
Dokument wytworzył JERZY STELMACH "BUD BRUK" ul.Cukrownicza 41, 58-140 Pstuchów
Data wpływu dokumentu 2021-05-20
Data wydania dokumentu 2021-05-27
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-05-27
Uwagi Numer rejestrowy - 37/OK/2021 wykreślono
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 2/2021, 3/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Anna Tręda
Data wprowadzenia 2021-05-27 09:00:31