wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 78/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o zatwierdzenie "Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne studni S-4 ujęcia wód podziemnych w utworach czwartorzędowych dla Gospodarstwo Rolnego Mariusz Kot w miejscowości Jędrychowice" gm. Branice
Zakres przedmiotowy dokumentu Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne studni S-4 ujęcia wód podziemnych w utworach czwartorzędowych dla Gospodarstwo Rolnego Mariusz Kot w miejscowości Jędrychowice gm. Branice
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Branice
Sprawa
Znak sprawy l.dz./201/5147/2021
Dokument wytworzył Sebastian Szydełko - GRUNT spółka cywilna
Data wpływu dokumentu 2021-04-28
Data wydania dokumentu 2021-04-26
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 405 36 72
E-mail srodowisko@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-06-01
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 79/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2021-06-01 09:10:38