wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 66/2021
Rodzaj dokumentu inne wnioski
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej
Zakres przedmiotowy dokumentu wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy WGO.6233.2.2021
Dokument wytworzył S.C. "CEROMA" R.CEMBRZYŃSKI, A.ROGALSKI, Z.MAJDA
Data wpływu dokumentu 2021-05-27
Data wydania dokumentu 2021-05-27
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-06-01
Uwagi Numer rejestrowy - 16/OK/2013 wykreślono z RDR
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 14/2013, 13/2013
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Anna Tręda
Data wprowadzenia 2021-06-01 10:26:40