wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 67/2021
Rodzaj dokumentu inne wnioski
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej
Zakres przedmiotowy dokumentu wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy WGO.6233.3(1).2021
Dokument wytworzył Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Śmigiel Anna "Ann-Pol"
Data wpływu dokumentu 2021-06-14
Data wydania dokumentu 2021-06-14
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-06-14
Uwagi Numer rejestrowy - 25/OK/2014 wykreślono z RDR
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 266/2014, 268/2014
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Anna Tręda
Data wprowadzenia 2021-06-15 10:49:48