wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 85/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek Burmistrza Głubczyc dot. wydania zezwolenia na usunięcie
Zakres przedmiotowy dokumentu 1 szt. drzewa z terenu działki o nr ewid. 460/20 oraz 1 szt. drzewa z terenu działki o nr ewid. 460/32 obręb Głubczyce
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Głubczyce
Sprawa
Znak sprawy KI.7021.2.19.2021.KC
Dokument wytworzył Burmistrz Głubczyc
Data wpływu dokumentu 2021-06-15
Data wydania dokumentu 2021-06-11
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-06-16
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2021-06-16 15:08:18