wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 76/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka kłującego oraz żywotników z terenu posesji przy ul. M.Skłodowskiej Curie 8 w Świdnicy
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy BOŚ.6131.88.2021
Dokument wytworzył Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-06-22
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 77/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Sylwia Bodnar
Data wprowadzenia 2021-06-22 10:37:18