wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 77/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja nr 43/21
Zakres przedmiotowy dokumentu Zezwolenie na usunięcie świerka kłującego oraz żywotników z terenu posesji przy ul. M.Skłodowskiej Curie 8 w Świdnicy
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy BOŚ.6131.88.2021
Dokument wytworzył Biuro Ochrony Środowiska
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu 2021-06-18
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-06-22
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 76/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Sylwia Bodnar
Data wprowadzenia 2021-06-22 10:38:18