wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 12/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja 5/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.
Zakres przedmiotowy dokumentu Zezwalająca na wycinkę drzewa gatunku świerk rosnącego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 182/1 obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świebodzice
Sprawa
Znak sprawy GNZ.6131.9.2021.MZ
Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Świebodzice
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2021-06-10
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Świebodzice
Siedziba ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice
Telefon 74 6669555
E-mail um@swiebodzice.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-06-25
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 11/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Magdalena Zbroniec
Data wprowadzenia 2021-06-25 09:29:37