wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 13/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa gatunku brzoza szt.1
Zakres przedmiotowy dokumentu rosnącego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1079/3 obreb Śródmieście 3 w Świebodzicach
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świebodzice
Sprawa
Znak sprawy GNZ.6131.10.2021.MZ
Dokument wytworzył Spółdzielnia Mieszkaniowa
Data wpływu dokumentu 2021-03-30
Data wydania dokumentu 2021-03-12
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Świebodzice
Siedziba ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice
Telefon 74 6669555
E-mail um@swiebodzice.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-06-25
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 14/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Magdalena Zbroniec
Data wprowadzenia 2021-06-25 11:47:30