wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 124/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji celu publicznego
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa zbiornika wody czystej o pojemności użytkowej min 200 m3 (na terenie pompowni wody w miejscowości Pień ) na działce nr 269/1 położonej w obrębie Partynia
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podkarpackie
Powiat mielecki
Gmina Radomyśl Wielki
Sprawa
Znak sprawy BI.II.6733.144.2021.JJ
Dokument wytworzył Jarosław Jagoda
Data wpływu dokumentu 2021-07-05
Data wydania dokumentu 2021-07-05
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim
Siedziba Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki
Telefon 14 680-70-50
E-mail sekretariat@radomyslwielki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-07-05
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jarosław Jagoda
Data wprowadzenia 2021-07-05 13:50:36