wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 252/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek
Zakres przedmiotowy dokumentu W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia o nazwie "Budowa zespołu budynków handlowo - usługowych, z gastronomią, stacja paliw, niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Sielskiej w Olsztynie na działkach nr 45-25/10,46-1/13 i 46-1/12.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn (miasto na prawach powiatu)
Gmina Olsztyn
Sprawa
Znak sprawy SD.6220...2021.MJ
Dokument wytworzył AK. Development Adamm Kubsik
Data wpływu dokumentu 2021-07-05
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Olsztyn
Siedziba Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
Telefon (89) 50-60-676
E-mail admin@olsztyn.eu
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-07-06
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 480/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Joanna Choromańska
Data wprowadzenia 2021-07-06 09:09:10