wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 6/2021
Rodzaj dokumentu inne wnioski
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opinia RDOŚ
Zakres przedmiotowy dokumentu Opinia RDOŚ, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingów naziemnych i garaży podziemnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce Nr 721 obręb Bartąg, gmina Stawiguda, na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w ramach projektu o nazwie Nowy Bartąg -III Etap nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat olsztyński
Gmina Stawiguda
Sprawa
Znak sprawy OŚiP.6220.16.2021.PA
Dokument wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
Data wpływu dokumentu 2021-07-05
Data wydania dokumentu 2021-07-05
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Stawiguda
Siedziba ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda
Telefon 089 512 64 75
E-mail stawiguda@stawiguda.com.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-07-06
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Monika Jabłońska
Data wprowadzenia 2021-07-06 11:26:39