wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 91/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek Burmistrza Głubczyc dot. wydania zezwolenia na usunięcie
Zakres przedmiotowy dokumentu 4 szt. drzew gat. świerk pospolity oraz 1 szt. drzewa gat. jesion wyniosły z terenu działki o nr ewid. 95 obręb Gołuszowice
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Głubczyce
Sprawa
Znak sprawy KI.702.2.21.2021.KC
Dokument wytworzył Burmistrz Głubczyc
Data wpływu dokumentu 2021-07-05
Data wydania dokumentu 2021-07-01
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-07-07
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 108/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2021-07-07 12:22:52