wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 259/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
Zakres przedmiotowy dokumentu 7 drzew iglastych z dz. ew. nr 1161, ROD "Jelonek" (obręb Jelonek, gmina Suchy Las)
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat poznański
Gmina Suchy Las
Sprawa
Znak sprawy ROŚ.6131.1.33.2021
Dokument wytworzył Wójt Gminy Suchy Las
Data wpływu dokumentu 2021-07-05
Data wydania dokumentu 2021-07-05
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Suchy Las - pokój nr 105
Siedziba ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
Telefon 61 8926 250
E-mail sekretariat@suchylas.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-07-27
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 258/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Anna Stachowiak
Data wprowadzenia 2021-07-27 08:21:09