wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 104/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu decyzja usunięcia 2 szt. drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu decyzja na usuniecie 2 szt. drzew znajdujących się na działce nr. 281/7 obręb 0006, miasta Złocieniec
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat drawski
Gmina Złocieniec
Sprawa
Znak sprawy OS-II.613.48.2021.KJ
Dokument wytworzył Starosta Drawski
Data wpływu dokumentu 2021-07-05
Data wydania dokumentu 2021-07-05
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
Siedziba Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
Telefon (94) 363 34 64
E-mail powiatdrawski@powiatdrawski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-07-28
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Robert Ziółkowski
Data wprowadzenia 2021-07-28 11:11:38