wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 371/2021
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne.
Zakres przedmiotowy dokumentu Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji radiokomunikacyjnej (41051N!) ROWY17 (GSL_USTKA_ROWY17) zlokalizowanej w miejscowości Rowy, ul. Głogowa 17.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo pomorskie
Powiat słupski
Gmina Ustka (gmina wiejska)
Sprawa
Znak sprawy ŚR.6221.42.2021.III
Dokument wytworzył Orange Polska S.A.
Data wpływu dokumentu 2021-09-17
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Słupsku
Siedziba ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
Telefon 59 841-85-00
E-mail starostwo@powiat.slupsk.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-09-20
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Anna Czupajło
Data wprowadzenia 2021-09-20 09:04:34