wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 372/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 39 szt. drzew rosnących na działce nr 162/48 obręb Dobra, gm. Dębnica Kaszubska.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo pomorskie
Powiat słupski
Gmina Dębnica Kaszubska
Sprawa
Znak sprawy RA.6131.1.30.2021.JB
Dokument wytworzył Wójt Gminy Dębnica Kaszubska
Data wpływu dokumentu 2021-09-20
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Słupsku
Siedziba ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
Telefon 59 841-85-00
E-mail starostwo@powiat.slupsk.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-09-20
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Martyna Awsiukiewicz
Data wprowadzenia 2021-09-20 11:52:31