wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 142/2021
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce ewidencyjnej nr 154/4, położonej w obrębie Wilimy, gmina Biskupiec.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat olsztyński
Gmina Biskupiec
Sprawa
Znak sprawy BMA.6220.8.18.2021
Dokument wytworzył Burmistrz Biskupca
Data wpływu dokumentu 2021-09-20
Data wydania dokumentu 2021-09-17
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Biskupcu
Siedziba Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec
Telefon 89 715 01 10
E-mail ratusz@biskupiec.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-09-20
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 88/2021, 143/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko KRZYSZTOF WIECZOREK
Data wprowadzenia 2021-09-20 12:06:05