wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 47/2021
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu Zgłoszenie.
Zakres przedmiotowy dokumentu Zgłoszenie instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne na dz. nr 8 w ob. ew. Oszkinie, gm. Puńsk.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podlaskie
Powiat sejneński
Gmina Puńsk
Sprawa
Znak sprawy OŚRL.6221.7.2021
Dokument wytworzył P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Data wpływu dokumentu 2021-09-17
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Sejnach
Siedziba ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
Telefon 87 517 39 10
E-mail biuro@powiat.sejny.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-09-20
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Mariusz Nowel
Data wprowadzenia 2021-09-20 14:17:41