wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 53/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.„Budowa hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną z zagospodarowaniem terenu w postaci miejsc postojowych i drogi dojazdowej oraz sieciami zewnętrznymi obsługującymi projektowany budynek” na nieruchomościach położonych we wsi Niepruszewo, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 297/16, 297/17, 297/18 (obręb Niepruszewo), gmina Buk, powiat poznański, województwo wielkopolskie.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat poznański
Gmina Buk
Sprawa
Znak sprawy
Dokument wytworzył Vents Group Sp. z o.o. ul. Brzozowa 8, 64-320 Buk
Data wpływu dokumentu 2021-05-18
Data wydania dokumentu 2021-05-11
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta i Gminy Buk
Siedziba ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Telefon 618140671
E-mail buk@buk.gmina.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-05-24
Uwagi Nasz znak IGK.6220.10.2021
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 58/2021, 85/2021, 86/2021, 96/2021, 97/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Konrad Woźniak
Data wprowadzenia 2021-09-21 07:42:10