wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 380/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie dz. nr 136/2 obręb Biesowice, gm. Kępice
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo pomorskie
Powiat słupski
Gmina Kępice
Sprawa
Znak sprawy UM-NPŚ-OŚ.6131.57.2021.TM
Dokument wytworzył Burmistrz Kępic
Data wpływu dokumentu 2021-09-24
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Słupsku
Siedziba ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
Telefon 59 841-85-00
E-mail starostwo@powiat.slupsk.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-09-27
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Andrzej Kotlarek
Data wprowadzenia 2021-09-27 11:42:14