wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 47/2021
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „Bruszewo I” o łącznej mocy wytwórczej do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 428 obręb Bruszewo, gmina Sokoły, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podlaskie
Powiat wysokomazowiecki
Gmina Sokoły
Sprawa
Znak sprawy RG.6220.8.2021
Dokument wytworzył Wójt Gminy Sokoły
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2021-08-31
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy w Sokołach
Siedziba ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
Telefon (086) 4763010
E-mail sekretariat@sokoly.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-09-24
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 35/2021, 37/2021, 38/2021, 39/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Emilia Tomaszewska
Data wprowadzenia 2021-09-27 12:42:50