wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 88/2021
Rodzaj dokumentu projekt polityk, strategii, planów lub programów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mrzeżyno w obrębie nr 2 dla działek: nr 402/28, nr 402/44oraz części działek: nr 402/51, nr 402/48
Zakres przedmiotowy dokumentu Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu na cele zieleni parkowej z urządzeniami i obiektami sportu i rekreacji, z ustaleniem zasad zagospodarowania i zabudowy oraz obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, z utrzymaniem we fragmencie ogrodów działkowych
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat gryficki
Gmina Trzebiatów
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Usługi projektowe Marek Grzegorzewski
Data wpływu dokumentu 2021-08-23
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski Trzebiatów
Siedziba ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów
Telefon 913872984
E-mail sekretariat@trzebiatow.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-09-27
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 17/2021, 18/2021, 86/2021, 87/2021, 95/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Elżbieta Zawarska
Data wprowadzenia 2021-09-27 12:45:45