wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 195/2021
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie Budynku Centrum Handlu Selgros wraz z zagospodarowaniem terenu, wewnętrznym układem drogowym, miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, którego inwestorem jest Sent To sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Koszalinie
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo lubuskie
Powiat Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu)
Gmina Gorzów Wielkopolski
Sprawa
Znak sprawy WSR-II.6220.13.2021
Dokument wytworzył Sent To sp. z o.o. sp. k., ul. Piłsudskiego 56, 75-525 Koszalin
Data wpływu dokumentu 2021-04-14
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Siedziba ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon 95 7355 500
E-mail um@um.gorzow.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-09-27
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 200/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Łukasz Klimowicz
Data wprowadzenia 2021-09-27 12:53:26