wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 93/2021
Rodzaj dokumentu projekt polityk, strategii, planów lub programów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogowo, dla działki nr 379/3 ( zainicjowanego Uchwałą Nr XXXIII/256/21 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 kwietnia 2021r..) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Zakres przedmiotowy dokumentu Przedmiotem zmiany planu jest zmiana dopuszczalnego przeznaczenia uzupełniającego zabudowy na terenach elementarnych oznaczonych symbolami: 1 UTap, 1a UTap, 2 UTap/h, 3 UTap, 3a UTap, 3b UTap oraz zmiana zasad odprowadzenia wód opadowych i roztopowych.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat gryficki
Gmina Trzebiatów
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył mgr inż. arch. Małgorzata Cymbik
Data wpływu dokumentu 2021-08-09
Data wydania dokumentu 2021-08-09
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski Trzebiatów
Siedziba ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów
Telefon 913872984
E-mail sekretariat@trzebiatow.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-09-27
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 89/2021, 90/2021, 91/2021, 92/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Elżbieta Zawarska
Data wprowadzenia 2021-09-27 13:36:14