wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 94/2021
Rodzaj dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko wraz z aneksem.
Zakres przedmiotowy dokumentu Prognoza oddziaływania projektu zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogowo, dla działki nr 379/3, gmina Trzebiatów
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat gryficki
Gmina Trzebiatów
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył dr. Sylwia Jurzyk-Nordlow
Data wpływu dokumentu 2021-08-09
Data wydania dokumentu 2021-08-09
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski Trzebiatów
Siedziba ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów
Telefon 913872984
E-mail sekretariat@trzebiatow.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-09-27
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 89/2021, 90/2021, 91/2021, 92/2021, 93/2021, 99/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Elżbieta Zawarska
Data wprowadzenia 2021-09-27 13:45:07