wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 95/2021
Rodzaj dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko ustaleń projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mrzeżyno w obrębie geodezyjnym nr 2 dla obszaru obejmującego działki: nr 402/28, nr 402/44 oraz części działek: nr 402/51, nr 402/48
Zakres przedmiotowy dokumentu Dotyczy wpływu ustaleń projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat gryficki
Gmina Trzebiatów
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Sylwia Jurzyk- Nordlow
Data wpływu dokumentu 2021-08-23
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski Trzebiatów
Siedziba ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów
Telefon 913872984
E-mail sekretariat@trzebiatow.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-09-27
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 17/2021, 18/2021, 86/2021, 87/2021, 88/2021, 95/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Elżbieta Zawarska
Data wprowadzenia 2021-09-27 13:58:42